124652359_3427730470647430_8938387992582631541_n (1)

LASER BEHANDLING

Hur jag använder laser


  • Jag använder laser för att snabba på läkning av vissa inflammationer, sår och andra skador.  Tex senskador. 
  • Jag använder också laser på vissa ställen på hästen där den inte uppskattar massage pga smärta. Lasern kan då verka både smärtlindrande och uppmjukande så att fortsatt behandling är möjlig. 
  • Jag kan använda laser på akupressur/stresspunkter på hästen. 


Laser fungerar väldigt bra som sårläkning. 

Jag har väldigt goda erfarenheter när det gäller att läka segdragna inflammationer  - inte minst på min egen fleråriga hälseneinflammation. 


Men observara att om hästen har en hälta så använder jag bara laser i samråd med veterinär. (Detta för att inte kamoflera en inflammation som behöver medicinsk behandling). 


Hur går en laserbehandling till

Om hästen bara ska ha laserbehandling så tar det ca 20 minuter. Det beror lite på hur stort område det gäller. För att läka en inflammation så är det bra att behandlia några gånger den första veckan,  för att  sedan öka intervallet mellan behandlingarna. 


Vanligt är också att lägga in laser i massagebehandlingen vid behov. 


Hur fungerar en medicinsk laser

Lasern alstrar inte värme, utan ljus. Upptaget i cellen liknar växternas fotosyntes. En vävnad som är skadad eller inflammerad har brist på energi. Energibristen har uppstått genom att "cellens lunga" - mitokondrien-  inte kan arbeta som den ska och binda syre.  Laserljuset tillför energi så att mitokondrien kan binda syret igen. Därmed kan energi (ATP) åter bildas i mitokondrien, och vävnaden tillfrisknar. 


Man tror ibland att laser påskyndar blodcirkulationen, men det är alltså inte så det fungerar. Därför fungerar laser bra på senor och ligament - som annars är svåra att läka och  hjälpa med tex massage - just därför att de inte har särskilt mycket blodkärl. 


Finns det risker med laser?

Nej, det finns inga risker med den laser som jag använder.   Det som kan hända vid överstimulering är att behandlingen får sämre effekt. Så därför gäller det att behandla lagom.  

Man ska också tänka på att lasern har en smärt stillande effekt , så att man inte övertränar efter behandlingen eftersom inflammationen är kvar men smärtan försvunnit.